De intellectuele en medische kopstukken van de twintigste eeuw kunnen niet instemmen met de idee dat entiteiten van het astrale gebied in de mens binnendringen, om zich op hun kosten te voeden en hen te verwoesten. Naar hun oordeel gaat het enkel om chemische elementen die de goede werking van het psychisch leven verstoren. En dat is waar, het zijn chemische elementen, maar die elementen zijn het gevolg, de concretisering van de aanwezigheid van noodlottige geesten die de mens zelf heeft aangetrokken. Het krioelt van deze entiteiten in de astrale wereld en als mensen door hun zwakheden en misstappen de deur wijd voor hen openzetten, komen zij binnen en veroorzaken ongemakken.                   

Deze feiten worden zeer duidelijk beschreven in alle heilige Boeken, wat meteen verklaart waarom Ingewijden zoveel belang hechten aan zuiverheid en aan zuiveringsoefeningen. In plaats van deze teksten te bestuderen en er de diepgang van te begrijpen, om daarna mensen in die zin te onderwijzen, zoekt de geneeskunde tegenwoordig naar chemische middelen die de kwalen moeten verhelpen die door een wanordelijk leven ontstaan. Hoe is het mogelijk dat zij zich geen rekenschap geeft van het feit dat zij bij mensen ziekte en ongeluk bestendigt, door de oorzaken niet te behandelen?

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. IX