Kijk naar de zon en neem haar als model, want de zon zal je in de beste gemoedstoestand brengen, om mensen lief te hebben en te helpen. Zolang men dit model van warmte en licht niet bezit, geeft men zich over aan egocentrische en grove uitingen.                                   

Kijk wat zich in de wereld afspeelt: je ziet enkel mensen die willen profiteren van anderen, hen onderwerpen en verpletteren. Dat is allemaal niet zo fraai! Met de zon daarentegen heb je het beeld van een wezen dat altijd straalt en edelmoedig is. En zelfs als men zou toegeven dat de zon geen intelligent en redelijk wezen is in de betekenis die mensen daaraan geven, kan het bewuste contact met haar warmte en licht ons toch enkel inspireren tot meer broederlijke gevoelens tegenover de anderen.

Zie ook ‘U bent Goden’, Synopsis I, deel III.4