Als zij niet zouden lijden, zouden mensen nooit beslissen zichzelf te veranderen. Daarom zouden zij het nut van het leed moeten begrijpen, in plaats van ertegen in opstand te komen, want lijden is als een vuur dat onzuiverheden verbrandt.                                         

Vuur bezit een eigenschap die men moet kennen: het vernietigt nooit wat van dezelfde aard is. Op het ogenblik dat het in de mens dringt, verbrandt het alleen zijn onzuiverheden; de zuivere materie wordt niet verteerd, maar biedt weerstand aan het vuur en wordt lichtgevend, omdat zij ermee in harmonie vibreert. Deze materie vormt het verheerlijkt lichaam, het lichaam van licht waarover de Bijbel spreekt. Wanneer een Ingewijde erin slaagt het goddelijk vuur vanbinnen te ontsteken, zet hij de materie van zijn wezen in vuur en vlam en doet hij deze schitteren als een zon.

Zie ook ‘U bent Goden’, Synopsis I, deel IX.4