Het leven, wat is het leven? Wat doet schepselen zeggen dat zij leven? Het feit dat zij in staat zijn om uitwisselingen te hebben met de wereld om hen heen, waar zij de elementen uithalen die voor hen onmisbaar zijn. Meestal doen ze dat onbewust: zeer weinig mensen stellen zich bloot aan de zon, ademen, eten, drinken, enz. terwij1 ze zich helder bewust zijn van wat het licht, de warmte, de lucht en het voedsel hen brengt. En juist dit bewustzijn moet de leerling verwerven.                                                                           

Sedert duizenden jaren leren de grootste Meesters van de mensheid ons dat de Geest van God heel het universum doordringt en dat wij, via de materie die ons omringt, in verbinding kunnen treden met deze Geest. Mensen hebben geen flauw idee van wat zij missen, door niet te weten dat de elementen die hen omgeven - aarde, water, lucht en vuur - doordrongen zijn van de kwintessens van God. Zij beseffen niet dat ze door meditatie, ademhaling en een bewuste voeding, deze kwintessens kunnen ontvangen, waardoor alle cellen van hun lichaam verlevendigd zullen worden. Zo verbeteren zij niet alleen hun lichamelijke gezondheid, maar hun verjongde, gezuiverde en verlichte cellen worden goede arbeiders die hen steunen bij hun innerlijk scheppingswerk, in plaats van deze cellen heel laag in de ondoorzichtige gebieden van de materie vast te houden.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, reeks Stani nº 3, deel IV. 4 en 12