Leer je voeden met licht, want licht brengt de grootste rijkdommen met zich mee. En wanneer je je rijk voelt, ervaar je de behoefte om te geven, word je edelmoedig, begin je van alle schepselen te houden. Het is armoede die haat doet ontstaan.                                           

Wie echt rijk is, verafschuwt nooit iemand. Echt rijk zijn de grote Meesters: zij leven in zo’n overvloed dat zij de behoefte voelen hun rijkdom uit te delen. Hoe zouden zij die leven in een dergelijke toestand van volheid, haatgevoelens kunnen hebben? Wie zich berooid voelt, wordt nijdig, jaloers en begint anderen te haten. Wanneer je dus iemand ziet die geen blijk geeft van liefde, mildheid of edelmoedigheid, heb je te maken met iemand die innerlijk arm en miserabel is.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede, Izvor 208, hst. III en V