Niets van wat je doet blijft zonder gevolgen. Stel je een man voor, die vijfhonderd jaar geleden in de bergen een greppel heeft gegraven, om water naar zijn tuin te leiden. Onder invloed van de weersomstandigheden – regen, wind, vorst en zon... – is deze greppel alsmaar dieper en breder geworden, en nu is het een vallei!                                                        

Wanneer je een gebaar maakt, een woord spreekt, een blik werpt of een glimlach schenkt, wordt ieder van deze bewegingen opgetekend in de astrale materie en alle krachten van de psychische wereld werken als de krachten van de natuur, om deze materie vorm te geven. Als je iets goeds hebt opgetekend, zul je na zekere tijd in blijdschap en vrede leven. Maar let op als je iets negatiefs hebt opgetekend! Het spreekt vanzelf dat de resultaten niet onmiddellijk aan de oppervlakte verschijnen, maar wees geduldig en je zult de sporen die je in je hart, je verstand en je ziel hebt getrokken, zien uitgroeien tot echte valleien, valleien van tranen of vreugde.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202.