Hoe talrijker wij zijn om te zingen, hoe meer onze broederlijke uitstraling goddelijke entiteiten aantrekt die ons komen helpen en ons gezondheid, kracht en licht schenken. Wij zingen niet in koor om de tijd aangenaam door te brengen, maar om een bewust werk te doen, om ons persoonlijk, egoïstisch leven te onderwerpen aan de wet van broederlijkheid, universaliteit, harmonie.                     

Wij moeten werken voor de harmonie, want iedere harmonieuze vibratie die wij kunnen scheppen, brengt ons in verbinding met de grote kosmische harmonie. Het woord ‘harmonie’ vat alle deugden en alle zegeningen samen. Wanneer harmonie van ons bezit neemt, zal zij ons stemmen als een instrument en de Geest die dan op ons komt spelen, zal aan ons goddelijke klanken ontlokken.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst. VI