De tong werd niet aan de mens gegeven om anderen te belasteren, vals te beschuldigen, te ondermijnen of te vernietigen. Haar rol is overeind te helpen wie gevallen is, te verlichten wie zich in duisternis of op het verkeerde pad bevindt, de weg te wijzen aan zij die verdwaald zijn.                     

De tong werd enkel aan de mens gegeven, om te zegenen, te danken, te communiceren met wijsheid, rechtvaardigheid en liefde. Zij die deze rijkdom niet naar waarde schatten, zullen haar op een dag verliezen. Probeer dus iedereen het voorbeeld te geven en toon dat je verstandig, goed en eerlijk bent door het beheersen van je tong. Ja, de tong is verantwoordelijk voor veel gelukkige of ongelukkige gebeurtenissen in het leven; zij doet ons vrienden verliezen of winnen. Probeer daarom altijd voor iedereen een vriendelijk woord te vinden.

Zie ook ‘De lach van de wijze’, Izvor 243, hst. VIII