Iedere bezigheid heeft een goede en een slechte kant. Sla jezelf gade en na enkele jaren zul je merken, welk beroep je ook hebt uitgeoefend, dat je er krachten, gezondheid en schoonheid aan hebt opgeofferd. Uiteraard waren er ook enkele kleine voordelen, maar als je alles op de goddelijke weegschaal legt, zul je vaststellen dat de kleine winst niet opweegt tegen de rijkdom die je verloren hebt.                                  

Helaas hebben mensen niet de gewoonte dit soort berekeningen te maken. Wanneer zij geld, roem of kennis willen vergaren, wegen zij deze zaken nooit af tegen het verlies dat ze teweegbrengen op hun balans. Misschien krijgen zij wat ze willen, maar enkele jaren later vindt men hen terug in klinieken of psychiatrische instellingen, niet meer in staat te eten, te drinken of zich te verheugen: hun zenuwstelsel is totaal ontredderd. Op dat ogenblik beseffen zij pas de waarde van wat zij verloren hebben. Zij zeggen: ‘Had ik dat geweten...!’ Maar het is te laat, zij hadden het eerder moeten weten!

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. V