Geen enkele activiteit is roemrijker dan deel te nemen aan het werk voor de komst van het

Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid. Word je hiervan bewust en neem eraan deel met al je middelen, grote of kleine, en zelfs met je zwakheden en gebreken, dat maakt niet uit, als je maar deelneemt.

Wanneer er verkiezingen zijn, vraagt men niet aan de mensen of zij voldoende intelligent en bekwaam zijn om te stemmen, want zelfs idioten brengen hun stem uit. Welnu, ook wij moeten stemmen voor het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid, deelnemen aan de komst van dat Koninkrijk op aarde, trots en gelukkig zijn dat wij meedoen. Voor de Hemel bestaat er niets belangrijkers. Natuurlijk nemen de meeste mensen in zekere mate deel aan allerhande ondernemingen, maar deze ondernemingen zijn doorgaans alledaags, wanneer zij tenminste niet dwaas, verderfelijk of zelfs duivels zijn. Hier echter stelt men je de nobelste en meest verheven onderneming voor, waaraan je kunt deelnemen: het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid, de Gouden Tijd.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. IX