Wanneer je ‘s morgens naar de zon kijkt, probeer dan het centrum in jezelf terug te vinden: je geest die almacht, wijsheid, alwetendheid en universele liefde is, en tracht iedere dag dichter bij hem te komen. Zolang je van het centrum verwijderd blijft, ben je overgeleverd aan de meest wanordelijke en tegenstrijdige invloeden.

Het spreekt vanzelf dat men vaak verplicht is het centrum te verlaten, om buiten activiteiten te ondernemen. Ja, maar zich verwijderen van het centrum omdat het nodig is, betekent niet dat men de band met het centrum moet verbreken. Integendeel, hoe meer activiteiten je hebt in de wereld, dat wil zeggen aan de buitenkant, hoe meer je de band met het centrum, met de Geest moet versterken. Want van dit centrum ontvang je kracht, licht en vrede die je nodig hebt om al je ondernemingen tot een goed einde te brengen.

Zie ook ‘Op weg naar een zonnebeschaving’, Izvor 201, hst. III