Sommige ouders kiezen voor hun kinderen zeer alledaagse namen die om het even wat betekenen. Maar iedere naam brengt bepaalde vibraties voort die inwerken op het etherisch, astraal en mentaal lichaam van kinderen, zelfs zonder medeweten van hen, die deze naam uitspreken. Als ouders op de hoogte zouden zijn van de harmonische of disharmonische, heilzame of noodlottige invloed van een naam, zouden zij zeer aandachtig zijn bij de keuze van een naam voor hun kinderen. Want de oordeelkundige keuze van de naam kan enorm veel bijdragen aan de ontwikkeling van sommige eigenschappen en deugden.           

Daarom gebeurde het dat sommige Ingewijden de naam van een persoon die ten prooi was aan ongelukken, ziekten en gebreken, veranderden en het lot van die persoon heeft een andere wending genomen, dankzij deze nieuwe naam. Dat wil niet zeggen dat men zich nu moet gaan bezighouden met het veranderen van de naam van iedereen. Maar voor kinderen is het duizend keer verkieslijker een naam te vinden met een spirituele betekenis. Dat kan hen veel helpen in hun evolutie.

Zie ook ‘De lach van de wijze’