Wanneer men hoort spreken over eenheid op het vlak van economie, binnenlandse of internationale politiek, gaat het altijd over een anarchistische eenheid, zoals boeven die samenspannen om een slag te slaan. Dat heeft niets te maken met waarachtige eenheid, maar toch wordt het zo begrepen: zich verenigen, om de anderen te overvallen en te vernietigen. Wanneer leden van een natie zeggen: ‘Laten wij ons verenigen!’ en deze vereniging enkel als doel heeft de buurlanden te bestrijden, vormen zij geen echte eenheid.

De ware eenheid moet altijd zo ruim mogelijk zijn. Als een orgaan de eenheid voor zichzelf realiseert, zonder in harmonie met de andere te werken, zal dat orgaan zich misschien goed voelen, maar de andere organen zullen lijden en de eenheid zal dus in gevaar komen. Wanneer wij spreken over eenheid, verstaan wij daaronder een universele, kosmische eenheid, waarvan niets is uitgesloten. Maar die eenheid moet eerst in onszelf gerealiseerd worden: al onze cellen en al onze neigingen verenigd, naar God toe. De geleverde inspanning werkt in op de andere eenheden, en al die verspreide eenheden zullen dan samenkomen en een universele eenheid vormen.

Zie ook ‘het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel IX