Leer in contact te komen met de wereld van de geest, je geluk te zoeken in die goddelijke wereld die jullie allen in jezelf dragen. Daar zal je helemaal openbloeien en de volheid vinden. Alleen subtiele genoegens blijven duren, dus waarom ze verspillen door al te diep in de materie af te dalen?...

Vergeet nooit dat er in jou een hogere natuur bestaat die je kunt ontwikkelen om je te handhaven in die ideale wereld, om te blijven uitstijgen boven de krachten die wanorde en verwoesting teweegbrengen, om voortdurend in een spiritueel klimaat te leven.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst III en VII