Vaak beeldt men zich in dat men na het ontdekken van een bepaalde methode, deze iedere dag en in alle omstandigheden kan gebruiken. Maar een methode die gisteren werkte, is vandaag misschien niet meer doeltreffend en dus moet je op zoek naar een nieuwe. Gisteren was je bijvoorbeeld in het Paradijs met een gedachte die je gelezen had, maar vandaag werkt die gedachte niet meer, je moet een andere vinden. Zo verplicht de Hemel ons dag in dag uit vooruit te gaan en andere dingen te doen, anders zouden wij inslapen met altijd dezelfde waarheid.                                   

Iedere dag schotelt het leven ons nieuwe situaties, een nieuwe ordening der dingen, nieuwe krachtverhoudingen en dus nieuwe problemen voor die wij moeten oplossen. En als de oplossing er gisteren in bestond een beroep te doen op de wijsheid, is het vandaag misschien de liefde of de wilskracht of het geduld, die doeltreffend zijn. Er bestaat altijd een oplossing, span je dus in om haar te vinden.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11, hst. IX en XIII