De leerling probeert zich af te stemmen op de kosmische Intelligentie; iedere dag probeert hij met haar in harmonie te trillen, met haar te versmelten, zich te openen voor haar oneindigheid en zich te laten meevoeren door haar wervelingen... Maar alleen liefde is in staat hem zover te brengen, want alleen liefde maakt de waarachtige versmelting met een wezen mogelijk. Jezus heeft gezegd: ‘Je zult de Heer, Uw God, beminnen met heel je hart, heel je ziel, met al je kracht en al je gedachten.’ God heeft onze liefde niet nodig, Hij kan best zonder, maar wij hebben het nodig Hem te beminnen, dat is immers in ons belang. Daarom heeft Jezus niet gezegd aan God te denken, maar eenvoudig Hem te beminnen, want alleen schepselen die van elkaar houden, kunnen met elkaar overeenkomen en het eens worden.                            

Ik zeg jullie hetzelfde, wanneer ik vraag om iedere dag tot overeenstemming te komen met de kosmische Intelligentie en te handelen volgens haar wil, zelfs als je niet weet wat zij van jou verwacht. Want dat is liefde. Wanneer je iemand liefhebt, ben je altijd in harmonie met hem, zelfs als je niet weet wat hij vraagt. Je schenkt vertrouwen en je zet al je energie in om hem gelukkig te maken.

Zie ook ‘Spirituele meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. XII