Je moet weten dat je huid op een speciale manier reageert op de zon; zelfs door de kleren heen ontvangt zij weldadige deeltjes afkomstig van de zon. Je kunt ook helemaal naakt zonnebaden, maar wat je dan ontvangt, hangt af van je gedachten en gevoelens.                  

De huid zelf is neutraal, zij kan alles doorlaten, zowel het goede als het kwade. De werking van de huid wordt beïnvloed en bepaald door het bewustzijn, de gedachten. Al naargelang wat je in je hoofd hebt, kan de huid de opname van sommige elementen bevorderen of juist verhinderen. Als je gedachten zuiver, lichtend en met God verbonden zijn, is het alsof je huid van hogerhand bevel krijgt aan het werk te gaan, gifstoffen te verjagen en alleen verkwikkende deeltjes en energie aan te trekken. In gunstige omstandigheden uitgevoerd, kan deze uitwisseling met de krachten van de natuur je fysiek en psychisch zuiveren.

Zie ook ‘U bent Goden, Synopsis I, deel VII.1