Waarheden die in het verleden nog niet goed aanvaard werden, zullen nu begrepen en toegelicht worden. En er zullen zelfs nog veel andere nieuwe waarheden aan toegevoegd worden. Want niets blijft hetzelfde, alles beweegt, alles evolueert. Jezus heeft dit trouwens aangetoond door een nieuwe moraal te brengen, die niet overeenstemde met die van Mozes. Op verschillende plaatsen in de Evangeliën herhaalt hij: ‘Er is gezegd... maar ik zeg u...’ Bijvoorbeeld: ‘Er is gezegd: gij zult niet doden. Maar ik zeg u: al wie in woede uitbarst tegen zijn broer, zal geoordeeld worden... Er is gezegd: gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten, maar ik zeg u: bemin uw vijanden en bid voor hen die u vervolgen...’

Je ziet dus dat de moraal die door Jezus werd gegeven, niet de moraal is die voorheen werd gegeven door Mozes. Waarom zouden we niet nog een stap verder gaan? De christenen zullen zich hieraan ergeren, want zij willen niet dat er nog iets anders na Jezus komt; volgens hen kan men er niets aan toevoegen. Nochtans is het Christus zelf die andere waarheden komt toevoegen, omdat alles evolueert.

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. VIII