Als je op de vlucht slaat voor sommige inspanningen en werkzaamheden die je worden opgelegd door het leven, zul je er nooit in slagen je te ontwikkelen. Sommigen vinden dat het leven in hun gezin of werk te moeilijk wordt, en zij geven er de brui aan. Anderen vluchten voor alle verantwoordelijkheid. Welnu, vluchten is niet raadzaam. Als het lot je in bepaalde situaties heeft geplaatst, bestaan daar redenen voor.                                  

Tegenover hindernissen van de buitenwereld moet men zich harden, zoals sporters die men ziet trainen om kou, warmte, vermoeidheid, ontberingen of honger te kunnen verdragen... Of zoals schippers die erin slagen tegenstromen te overwinnen, barre weersomstandigheden te trotseren, grote gevaren te doorstaan. Het is raadzaam te zijn zoals zij en je te oefenen, om weerstand te kunnen bieden en stand te houden. Als je echter ziet dat je op een gegeven moment de situatie niet meer de baas bent, maak je dan uit de voeten... Maar keer zo spoedig mogelijk terug, om weerstand te bieden. Tot je werkelijk sterk en stevig bent geworden.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, verzameld werk deel 13, hst. V