Om een wezen op aarde te laten incarneren, is het noodzakelijk dat heel de schepping instemt met zijn komst. Als zij hem ook maar enkele elementen weigert, sterft hij. Verbaast je dat? Denk eens na. Zie hoe het eraan toegaat in een land, een administratie of gezin. Er zijn personen die het budget berekenen, de uitgaven vaststellen (hoeveel moet worden besteed aan opvoeding, landsverdediging, sociale zekerheid…) Er zijn personen die beslissen welke besparingen moeten worden doorgevoerd, wie er moet worden aangeworven, ontslagen of behouden..., welke bedragen nodig zijn voor voedsel, verwarming, onderhoud... En als het gaat om de komst van een mens op aarde, geloof je dat niemand dit beslist of goedgekeurd heeft?

In een gezin, een stad of een land gebeurt alles volgens berekeningen, plannen, begrotingen, en in het universum zou alles ondoordacht verlopen, door toeval? Werkelijk, de menselijke onwetendheid is ondoorgrondelijk! Boven bestaan ook onzichtbare wezens die tellen hoeveel mensen op aarde moeten afdalen, het aantal jaren dat zij er zullen doorbrengen... Ja, en dat is een hele economie, waarvan je je zelfs geen idee kunt vormen.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming, Izvor 202, hst. VIII