Men moet voor eens en voor altijd begrijpen dat uitwendige factoren nooit bepalend zijn. Wanneer gebeurtenissen de maatschappij treffen, stelt men bijvoorbeeld vast dat dezelfde beproevingen niet alle mensen op dezelfde manier raken. Waarom? Omdat hun bewustzijnstoestand ten opzichte van die beproevingen verschilt. Sommigen hebben geen goed inzicht en worden geleidelijk verbitterd of wraakzuchtig, ofwel laten zij zich volledig verpletteren en vergiftigen zij het leven van de mensen om hen heen. De anderen daarentegen versterken en verrijken zich, en dankzij hun ervaring kunnen zij nadien hun omgeving helpen met raad en daad, door hun uitstraling en de kracht die van hen uitgaat.

Dit is het beste bewijs dat niet alles afhangt van de omstandigheden. Het spreekt vanzelf dat men ze niet volledig kan ontkennen of veronachtzamen, maar om vooruitgang te boeken moet men beseffen dat vele zaken in het leven alleen van ons afhangen, van onze manier van zaken te bekijken, en dat geluk en ongeluk volstrekt relatieve toestanden zijn.

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd – jongeren en spiritualiteit’, Izvor 233, hst. II