Een man en een vrouw die van elkaar houden zijn als twee vaten, en als zij niet de gewoonte hebben zich te verbinden met de Bron, zullen zij eindigen met elkaar inhoudelijk uit te putten. En als er niets meer in het vat zit, wat anders kan men dan nog doen dan het wegsmijten? Denk er dus aan dat je partner een kostbaar en uniek wezen is en dat het van jou afhangt, of je hem of haar levendig, mooi en rijk maakt, door hem of haar te verbinden met de goddelijke Bron, de Hemelse Vader, de zon, de engelen, de aartsengelen en alle Meesters van de mensheid.

Liefde geeft je alle mogelijkheden, maar als je niet op de hoogte bent en je je vastklampt aan je geliefde, in plaats van hem te verbinden met de Hemel, neem je zijn energie weg. Na verloop van tijd stel je vast dat hij achteruitgaat en je houdt er minder van. Maar bij wie ligt de fout? Waarom heb je hem niet verbonden met de Hemel? Nu word je ongerust, je stelt je vragen over hem en nochtans is het heel eenvoudig: jij bent er niet in geslaagd je partner te verbinden met de hogere gebieden, hem heel hoog te verheffen, zodat hij kon drinken en ademen... En je partner had hetzelfde met jou moeten doen. Want op dat ogenblik zijn jullie geen gewone vaten, maar worden jullie voor elkaar een bron.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. IV