De meeste mensen zijn gewend enkel te rekenen op elementen die zich buiten hen bevinden: apparaten, machines, geneesmiddelen. Zij denken er niet vaak aan de gaven en vermogens die de Schepper in hen gelegd heeft, te benutten.                                         

En zelfs als zij een Meester ontmoeten, nemen zij precies dezelfde houding aan. In plaats van hun spirituele vermogens te leren ontwikkelen dankzij hem, rekenen zij op hun Meester, om alles in hun plaats te doen. De Meester moet hen onderrichten, zuiveren, genezen, oplossingen vinden voor al hun problemen, hen rijk en gelukkig maken. Ja, deze houding om alles van buitenaf te verwachten, is zo verspreid dat zelfs spiritualisten ze hebben aangenomen. In een Meester zoeken zij een brave ziel die hen komt helpen en redden en die vooral hun lasten op zijn schouders neemt. Net als een ezel, wat dacht je! Analyseer jezelf en je zult zien dat het waar is...

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. VII