Wanneer een fles al vol is, hoe kun je er dan nog vloeistof bijgieten? Dat gaat niet en dus moet je de fles eerst leegmaken. Hetzelfde geldt voor de mens: hoe kunnen deugden en goddelijke eigenschappen in hem een plaats vinden, als hij zich niet eerst bevrijdt van zijn ondeugden en verderfelijke gewoonten? Hij zit al vol en moet dus geledigd worden. Dat is de zin van de onthechting: zich onthechten betekent zich leegmaken, bepaalde gewoonten die schadelijk zijn voor zichzelf en de anderen opgeven, om er iets nieuws voor in de plaats te kunnen stellen.

Zij die de betekenis van de onthechting hebben begrepen, weten dat zij het doen voor zichzelf, om vanbinnen een leegte te scheppen die opgevuld kan worden door goddelijke kwaliteiten. Zolang de mens dat niet begrijpt, zegt hij: ‘Als ik het drinken, sjoemelen, bedriegen of vrouwen verleiden opgeef, zal ik heel ongelukkig zijn. ‘Nee, integendeel, als hij erin slaagt dit offer te brengen, zullen die minuscule pleziertjes vervangen worden door veel grotere genoegens van betere kwaliteit.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. VII