Het lijden is verbonden met de gevoeligheid. Hoe gevoeliger een mens wordt, hoe meer hij lijdt, maar het is verkieslijker te lijden en gevoelig te zijn, dan niet te lijden en als een steen te zijn. Je moet gevoelig zijn, zonder te verzinken in een ziekelijke gevoeligheid of overgevoeligheid. Velen bezitten geen enkel licht over dit vraagstuk; zij zijn bang om gevoelig te zijn en zij worden net als stenen. Nee, het is beter leed te doorstaan en de mate van gevoeligheid te verhogen, want de grootheid en verhevenheid van een mens wordt erdoor bepaald.         

Volgens de Ingewijden betekent gevoelig zijn bekwaam zijn om meer en meer de schoonheid, de schittering en de rijkdom van de Hemel te voelen en beter de pracht van de goddelijke wereld te ontvangen, en niet meer zozeer de boosaardigheid en dwaasheid van sommige schepselen te voelen. De grote Meesters, en boven hen de Engelen en de Aartsengelen, hebben geen last meer van lelijkheid, zij merken ze niet eens op; zij zien enkel schoonheid en zij leven voortdurend in vreugde.

Zie ook ‘U bent Goden’, Synopsis I, deel II.6