Sommige personen nemen de rol van spirituele gids op zich, zonder te beseffen dat zij niet beschikken over de noodzakelijke deugden: wijsheid, liefde, zuiverheid, onbaatzuchtigheid, geduld... Zij weten niet dat het zeer gevaarlijk is deze verpletterende taak op de schouders te nemen, zolang zij niet de goedkeuring van de Hemel hebben gekregen.

Om de taak van spirituele gids op zich te nemen, moet men een diploma gekregen hebben. Inderdaad, ook in de spirituele wereld krijgt men diploma’s: de lichtende geesten die ons naar de aarde hebben gestuurd, slaan ons gade, beoordelen ons, en als zij zien dat een mens erin geslaagd is zich te beheersen en sommige fouten te herstellen, overhandigen zij hem een diploma dat hem op zijn beurt het recht geeft te onderwijzen. En waar is dat diploma? Het is in ieder geval geen papier dat uitgewist of vernietigd kan worden; het is als een stempel die op het gezicht en heel het lichaam gedrukt staat, die deel uitmaakt van de mens zelf en die toont dat hij successen heeft behaald met zijn spirituele werk. De mensen zien dit zegel misschien niet, maar de lichtende geesten zien het van verre en dan snellen zij toe om hem te helpen bij zijn taak.

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. I