Wanneer een man of een vrouw blijk geven van een gave voor kunst of wetenschap, worden zij door iedereen bewonderd, gewaardeerd, uitgenodigd en omhelsd. Deze bewonderaars vragen zich niet af of die persoon goed, rechtvaardig, eerlijk of edelmoedig is. Nee, het talent is alles wat men bekijkt en iedereen probeert dit bijgevolg te ontwikkelen. Daarom is de aarde tegenwoordig zo bevolkt met bekwame, talentvolle mensen, het is formidabel, het krioelt ervan!                                           

Maar waarom kunnen al die bekwaamheden, talenten en genieën de wereld niet redden? Alles gaat zelfs slechter en slechter... Maar men aanvaardt deze situatie. Iemand heeft capaciteiten en dat is het enige wat telt. Dat er vanbinnen wanorde, lelijkheid en verrotting heersen, is van geen enkel belang. En omdat iedereen weet dat het zo gaat, houdt iedereen zich bezig met het ontwikkelen van talenten die door de anderen gewaardeerd worden, zelfs als deze talenten bijdragen tot de vernietiging van de mensheid.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11, hst. XV