Planten, dieren en mensen worden doordrongen van zonne-energie, maar ze ontvangen deze energie pas nadat zij door de aarde opgenomen, verwerkt en uitgedeeld werd. Zo bekeken is de aarde even belangrijk als de zon.                                                           

Wanneer je zonnebaadt, denk dan niet dat je de stralen van de zon direct ontvangt. Want voordat ze je bereiken, hebben deze stralen de atmosfeer van de aarde doorkruist en dankzij de transformatie die daar heeft plaatsgevonden, kun je de zonnestralen ontvangen en opnemen. Daarom is het belangrijk dat je altijd in harmonie bent met de aarde en dat je deze respecteert en lief hebt. Anders zul je niet veel weldaden ontvangen van het licht en de warmte, zelfs indien je je blootstelt aan de zon.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel XI