De Hemel gaat na wie jij dient: als hij ziet dat je je eigen god, je egoïsme, je lagere natuur dient, keert hij zich van je af. Hij deelt zijn rijkdom niet uit aan mensen die er enkel op belust zijn hun eigen leventje te leiden op een oneerlijke en zelfgenoegzame manier. En als de Hemel je in de steek laat, wie zal je dan helpen, wie zal je redden? Je geld, je roem, je aanzien?           

Voor de Hemel bestaan er maar twee categorieën van mensen: zij die uitsluitend voor zichzelf werken, om hun eigen verlangens te bevredigen en zij die moeite doen hun broeders en zusters te helpen, om deel te nemen aan het werk van miljarden en miljarden entiteiten in de onzichtbare wereld, die zich inzetten voor de verwezenlijking van het Koninkrijk van God op aarde. Deze mensen staan genoteerd in het grote Boek van het Leven als weldoeners van de mensheid en de Hemel zal hen nooit in de steek laten.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. IV, VI en VII