De geest is het scheppend beginsel bij uitstek. Al wat bestaat, komt voort uit de geest en wordt bezield door de geest, maar alles is niet gelijk aan de geest. Ons lichaam bijvoorbeeld bezit iets van de geest, maar bezit lang niet alle vermogens en eigenschappen van de geest. Opdat het meer en meer doordrongen zou worden van de elementen van de geest, moeten wij een bepaald werk verrichten.                                                

Wanneer wij bijvoorbeeld eten, moeten wij het zo doen dat de geest aan deze handeling deelneemt, zodat hij doordringt in het voedsel en op die manier ook in ons lichaam. Voedsel bevat het leven, maar het bevat nog niet de geest. Daarom moeten wij ons tijdens de maaltijden concentreren op het voedsel, om de tussenkomst van de geest mogelijk te maken. Want zijn aanwezigheid zal in die mate nieuwe elementen aanbrengen, dat alles in ons getransformeerd en mooi zal worden, zal verrijzen.

Zie ook ‘de vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. I en II