Er is een Bulgaars sprookje met als titel: ‘Tsaar Trojan’. Het vertelt de geschiedenis van een koning die op een morgen wakker werd en ontdekte dat hij de oren van een bok had. Vanaf die dag deed hij natuurlijk alles om zijn oren te verbergen en niemand wist ervan, behalve zijn barbier die hem alle dagen schoor en die beloofd had niemand iets te zeggen. Maar het viel hem zwaar zo’n geheim te bewaren en op een dag kon hij het niet meer uithouden en trok het bos in, legde zich neer en vertrouwde zijn geheim aan de aarde toe: ‘Tsaar Trojan heeft bokkenoren.’ Opgelucht keerde hij terug naar huis. Enige tijd later groeide op die plek in het bos een boom. Het was een merkwaardige boom; kinderen maakten fluitjes van het hout van de takken, en wat gebeurde er? Toen zij op die fluitjes bliezen, hoorde men de woorden: ‘Tsaar Trojan heeft bokkenoren! Tsaar Trojan heeft bokkenoren!’ Na enige tijd kwam de koning het te weten; hij ontbood de barbier, die zich probeerde vrij te pleiten door te zeggen, dat hij het geheim enkel aan de aarde had toevertrouwd. Ja zeker, maar ook aan de aarde had hij niets mogen zeggen.

     Dit inwijdingssprookje vindt men ook in Griekenland terug in de legende van koning Midas die ezelsoren had. Het toont aan dat alles wordt opgenomen en doorgegeven. Men zegt ook dat de muren oren hebben... Iedere gedachte, ieder gevoel wordt in de eerste plaats opgenomen in jezelf, maar ook door alles wat je omringt, en kan dus op een dag bij iedereen bekend zijn.

Zie ook ‘De opvoeding begint voor de geboorte’, Izvor 203, hst. IX