Afstand doen van sommige sensuele genoegens heeft enkel zin, als het gebeurt om ze te vervangen door baten en vreugden van spirituele aard. Religieuzen en moralisten hebben hun werk heel slecht gedaan: zij hebben regels opgelegd zonder het nut ervan goed uit te leggen. Zo hebben ze bij de mensen de indruk gewekt dat ze hen wilden beknotten en doen leven in onthouding en ontberingen. Nu is het moment echter gekomen om die zaken uit te leggen. Mensen zijn niet zo dwaas en bekrompen, zij kunnen heel wat begrijpen. In geen geval heeft het nog zin regels op te leggen, zonder ze uit te leggen.

De Inwijdingswetenschap verklaart, waarom onthechting niet neerkomt op ontbering. In het spirituele leven gaat onthechting niet gepaard met verlies. Onthechting betekent dat het genot wordt verplaatst, overgebracht naar een hoger niveau. Het gaat om dezelfde activiteit, maar met zuiverder en subtieler elementen, met een onbaatzuchtiger doel.

Zie ook ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205, hst. VIII, IX en X