Het goede doen, is in staat zijn vruchten te geven. Wij zijn allemaal op aarde gekomen, om vruchten te geven, dat wil zeggen mooie, edele en grootse gedachten, gevoelens en daden. Daarom moeten wij er altijd over waken in welke innerlijke toestand wij anderen ontmoeten.

Als je iemand gaat bezoeken, zonder je te bekommeren over de gevolgen die je woorden, gebaren of blikken zullen hebben, zou je die persoon wel eens een indigestie kunnen bezorgen of zelfs vergiftigen. Als je zo handelt, bewijs je dat je de wetenschap van het goede niet hebt begrepen. En wees dan niet verwonderd, als je leven eenzaam en droevig verloopt... Waarom heb je niet geleerd vruchten te geven? Wanneer je geeft, ben je nooit alleen. Geef dus een vrucht, dat wil zeggen doe een werk, offer iets op, geef een gedachte, schenk een vriendelijke blik, een glimlach...

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 68, 95, 109