Wanneer zij beslissen een gezin te stichten, vrienden te maken of beroepshalve samen te werken, hoeveel mensen hebben dan niet de neiging zich te baseren op de eerste indruk, die aangenaam of onaangenaam is, op een gevoel van sympathie of antipathie! Zij denken: ‘O, die persoon spreekt me wel aan’, en zonder te redeneren, zonder dieper na te denken, storten zij zich in het avontuur en zien zij niet dat ze in feite met een boosdoener te maken hebben. En zij laten iemand anders links liggen, omdat zij hem minder sympathiek vinden, terwijl deze persoon in feite een rechtvaardig, eerlijk en goed mens is.

Zolang je voortgaat op je sympathie of antipathie, die indrukken van het moment zijn en niet oordeelt volgens de wijsheid die veel verder ziet, zul je te maken krijgen met ontgoochelingen en mislukkingen.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. III