Een verderfelijke filosofie gaat rond in de wereld: zij spoort mensen aan al hun verlangens en lusten te bevredigen, want naar verluidt is het heel slecht de stem van de natuur te negeren of zich ertegen te verzetten, want dan heb je te maken met verdringing.             

Als je echter helder en eerlijk bent, zul je vaststellen dat die innerlijke stem je niet altijd aanspoort om uitsluitend je plezier te zoeken. Integendeel, soms raadt zij je aan redelijker te zijn, jezelf beter te beheersen, of zij maakt je zelfs verwijten: ‘Waarom heb je deze dwaasheden begaan? Waarom heb je je laten meeslepen?’ Deze stem drukt zich ongetwijfeld minder vaak en zachter uit, maar zij bestaat, dat kan men niet ontkennen. Welnu, dat komt heel eenvoudig, omdat ook zij de stem van de natuur is, maar van de hogere natuur, terwijl de andere stem die van de lagere natuur is. Want deze twee naturen bestaan samen in de mens en beide proberen zich uit te drukken. Het is belangrijk dat deze kwestie duidelijk is voor jullie.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11.