Een echte leerling is zich ervan bewust dat hij een Meester uitsluitend nodig heeft om gestimuleerd en geïnspireerd te worden op het juiste pad. En wanneer hij die Meester gevonden heeft, twijfelt hij niet aan hem, verzet hij zich niet tegen hem en eist hij evenmin iets van hem. Vaak heeft de Meester haast niets gezegd tegen hem, heeft hij zich niet met hem beziggehouden, maar de leerling weet dat zijn Meester bestaat en hij is gelukkig, hij boekt vooruitgang omdat hij van zijn Meester houdt, in hem gelooft en met hem verbonden is. Al is hij ongelukkig, arm, ziek of stervend, hij voelt zich getroost en gesteund, alleen al bij de gedachte dat zijn Meester bestaat, want het beeld dat hij van hem in zijn hoofd en in zijn hart draagt, is almachtig. Het is deze innerlijke Meester die voor hem alle deuren opent.    

Het is niet voldoende een Meester vaak op te zoeken om te evolueren. Men zoekt de zon op, of bronnen, en toch blijft men dezelfde. Waarom? Omdat men gesloten is. Om zich te openen, zijn geloof en liefde noodzakelijk. Geloof en liefde zijn de sleutels die alle deuren openen.

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207