Alle vaders en moeders die voor hun kinderen gemak, overvloed en succes verlangen, worden daar vanzelfsprekend toe aangezet uit liefde. Maar het is blinde liefde die niet de ware ontwikkeling van hun kinderen op het oog heeft. Dit betekent zeker niet dat ouders moeten wensen dat hun kinderen zouden lijden om te evolueren. Daar hoeven zij niet naar te streven. Hun verlangen moet enkel zijn dat hun kinderen weldoeners voor de mensheid worden en de Hemel zal beslissen welke ervaringen zij nodig hebben, om hen zover te brengen. Misschien zal de Hemel hen confronteren met ziekten, vijanden of schande, wat dan ook. Belangrijk is dat ouders weten hoe zij met hun kinderen moeten spreken, hoe zij hun raad kunnen geven en helpen bij beproevingen, in plaats van hen er tot elke prijs voor te behoeden. Dan zullen deze kinderen ver, ja zeer ver komen, zo ver dat er op een dag geen spoor meer zal overblijven van die moeilijkheden.         

Ouders houden van hun kinderen, maar wat zal er van deze kinderen worden, als ze beschermd worden tegen het geringste leed? Zij zullen oppervlakkig worden, dat is alles.

Zie ook ‘De opvoeding begint voor de geboorte’, Izvor 203