Jezus heeft gezegd in de Evangeliën: ‘U zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste gebod.’ Ik heb jullie al uitgelegd dat de kracht beantwoordt aan het gebied van de geest, want alleen de geest bezit de ware kracht. De mens moet dus God beminnen met zijn hart, zijn verstand, zijn ziel en zijn geest, dat wil zeggen met de vier principes waaruit zijn psychisch leven bestaat.

Dit gebod kan men in verband brengen met de formule van Meester Peter Deunov: ‘Het hart zo zuiver als kristal, het verstand zo lichtend als de zon, de ziel zo weids als het heelal, de geest zo machtig als God en één met God’. Dit is het hoogste ideaal dat hij ons gegeven heeft.

Zie ook ‘Ken uzelf, elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222, hst. IV