Mensen zijn zodanig beïnvloed door de huidige gang van zaken, dat zij op alles kritiek beginnen te leveren, zelfs indien zij zouden terechtkomen in het Koninkrijk van God: ‘Ho, maar dat is helemaal niet zoals bij ons. Dat is niet juist... dat is niet normaal...’

Precies zoals in het verhaal van een man die deel uitmaakte van een stam, waar alle mensen slechts één oog hadden. Hij ging op reis en kwam op een dag terecht bij een volk, waar iedereen twee ogen had. Terug thuisgekomen zei hij tegen zijn volksgenoten: ‘Ik heb monsters gezien, afschuwelijke wezens: zij hadden niet één oog zoals wij, maar twee. We moeten ze aanvallen om hun tweede oog uit te rukken!’ Zo gaat het er in de wereld min of meer aan toe. Zodra een wezen blijk geeft van ongewone gaven en deugden, en de mensen dit merken, spannen zij samen tegen die persoon en zeggen ze: ‘Dat is niet normaal, dat is onnatuurlijk.’ Want de norm is die van de meerderheid. Als de meerderheid dus dierlijk is, moet men op hetzelfde niveau staan en dierlijk blijven. En als mensen bij toeval een engel of een godheid ontmoeten, bestrijden zij deze in de naam van hun eigen norm.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. V