Je kunt veel leren door insecten te observeren. Hoe vaak heb je bijvoorbeeld al kunnen vaststellen dat insecten (vliegen, mieren, enz.) verschijnen, zodra men wat etensresten heeft laten liggen. Dankzij welke reukzin, welk zesde zintuig, slagen zij erin vanaf zo’n grote afstand de aanwezigheid van enkele kruimels te ontdekken? En als men die verwijdert, vertrekken ze weer.

Dezelfde wet geldt op psychisch gebied. Want ook daar bestaat allerhande ‘ongedierte’ dat van ver de onzuiverheden ruikt en erop afkomt, om zich te voeden. Overal, op ieder gebied is alles een soort voedsel voor de enen of voor de anderen. Boosaardige en duistere schepselen kennen evenzeer de behoefte te eten als de lichtende en hemelse schepselen. Let dus op welke entiteiten je gedachten en gevoelens zullen aantrekken in jou.

Zie ook ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202, hst. II