Je kunt allerhande psychische oefeningen en activiteiten doen, om de resultaten te bereiken waar je naar verlangt. Maar als je daarvoor de wetten van de natuur, die wetten van de kosmische harmonie zijn, overtreedt, zal de kosmos zelf op het einde zijn veto uitspreken en zul je mislukken. Precies daarom zijn veel occultisten en spiritualisten die zich inspanden voor bepaalde realisaties, zonder zich af te vragen of zij wel in harmonie werkten met de plannen van de kosmische Intelligentie, slecht geëindigd.                       

Occulte boeken schotelen een zeer groot aantal technieken en rituelen voor, maar buiten het feit dat vele daarvan gevaarlijk zijn, weegt geen enkele van deze praktijken op tegen de oefening zich in harmonie te brengen met de kosmische orde. Nog sterker: als je niet aandachtig bent om deze harmonie te bewaren, als je toelaat dat de anarchistische neigingen in jou de bovenhand krijgen, kunnen zelfs de meest onschuldige praktijken zich tegen jou keren en je schaden.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. VI