In het Boek Genesis staat geschreven: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was vormeloos en leeg. En de Geest van God zweefde over de wateren.’ Waarom over de wateren? Omdat water de oorspronkelijke kosmische materie voorstelt die door de geest van God, door het oorspronkelijke vuur, doordrongen werd, om vruchtbaar te worden. In tegenstelling tot wat men algemeen gelooft, worden de eigenschappen en kwaliteiten van de materie niet het best uitgedrukt en geopenbaard door het element aarde, maar door het element water. De eigenschappen ervan zijn de ontvankelijkheid, het aanpassingsvermogen, de buigzaamheid.                                               

Water is dus het symbool van de oermaterie die de vruchtbaarmakende kiemen van de geest heeft ontvangen. Het is de baarmoeder van het leven. Het leven is uit water ontstaan, dankzij het principe van het vuur dat deze materie in beweging heeft gebracht. Uit zichzelf bezit water, de materie, geen leven. Dat wordt erin gestort door het vuur.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel II en XI.4