Wanneer je geeft, ontvang je, dat is een wet: in het universum kan er geen leegte bestaan en zodra ergens een leegte ontstaat, wordt deze ogenblikkelijk weer gevuld. Wanneer je net je innerlijke reservoirs hebt leeggemaakt door je liefde en je goede wensen aan alle schepselen te geven, komt er dadelijk reactie van boven om je weer te vullen. Bemin en men zal je beminnen. Geef en men zal je geven. Geef zelfs wat je niet hebt en je zult het verkrijgen. Je wenst verlicht te worden en je weet niet hoe je het licht moet aantrekken. Wel, dat is heel eenvoudig: je zult verlicht worden door zelf iemand te verlichten die minder licht bezit dan jij, want een ander wezen met meer licht zal je van zijn licht komen geven. Jezus heeft gezegd: ‘Doe de anderen niets aan, wat je zelf niet wil meemaken.’ Deze zin houdt ook in dat wij moeten doen wat wij graag voor onszelf zouden willen. Door anderen te helpen, trekken wij een wezen aan dat ons zal helpen. Doe dus moeite om iemand te steunen en aan te moedigen, en je zult vaststellen dat een hogere macht jou zal komen versterken. Heb je behoefte aan liefde en licht, probeer deze dan eerst te geven aan hen die er nog meer behoefte aan hebben dan jij, en God Zelf zal je komen liefhebben en verlichten.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. XVI en XVIII

Het individuele leven moet de voorwaarden scheppen voor het collectieve, kosmische, universele leven. Zodra je harmonieus ontwikkeld bent, moet je lid worden van de collectiviteit, om deze te laten genieten van je gaven; en je verliest niets van je verworvenheden, integendeel, want op dat moment word je werkelijk machtig. Men zegt: eendracht maakt macht. Waarom zouden we dit alleen op fysiek vlak begrijpen? Het is de vereniging van mannen en vrouwen voor een grote Universele Witte Broederschap die machtig maakt, en met deze macht kan men de wereld volledig veranderen. De wereld zal nooit veranderen, zolang ieder in zijn hoekje blijft zitten en zich tevredenstelt met zijn eigen ontwikkeling en verrijking. Allen moeten zich verenigen met als enig doel een formidabele macht te vormen voor de verwezenlijking van het Koninkrijk van God op aarde.

Welke zin heeft het individueel verstandig of machtig te zijn? Wat draagt dat bij aan de gemeenschap? Niets. En soms zorgt dit alleen maar voor narigheid, want wie alleen blijft met zijn superioriteit, profiteert er vooral van, om anderen te verpletteren of te misbruiken.

Zie ook ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. VIII

Alle christenen zijn trots op Jezus: ‘Onze Jezus,’ zeggen ze, ‘niemand is groter dan hij!’ Ja, maar Jezus is Jezus, en wie zijn zij? Luilakken, onwetenden die niets doen om te worden zoals Jezus.

Hoeveel leerlingen doen hetzelfde met hun Meester? Zij zeggen: ‘Ah, onze Meester, hij is uniek!’ En zij zetten overal zijn foto neer; zij zouden zelfs op de vuist gaan, om te bewijzen dat zij de beste Meester hebben, de grootste, de machtigste. Maar hem navolgen qua gedrag, qua filosofie, nee hoor. Een Meester dient om je op te beroemen, dat is alles, niet om na te volgen. Het zou dus beter zijn te stoppen met het verheerlijken van zijn Meester, maar beslissen iets van zijn ideeën over te nemen en toe te passen – daar komt het op aan.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. XI

Ik heb nooit gezegd dat jullie je moeten afkeren van de liefde van mannen en vrouwen, maar alleen dat je dient te weten in welke volgorde je handelt. Als je eerst God in je hart en je ziel een plaats hebt gegeven en je wilt echt niet alleen blijven, kun je je binden aan een partner. Zo gaan leerlingen van de Inwijdingswetenschap te werk. Eerst beginnen bij het Opperwezen, Hij die alle gaven uitdeelt, te waarderen. Zij plaatsen de mooiste Pracht, het schitterendste Licht in hun ziel en daarna kiezen zij wie hun partner wordt.                                    

Ja, de ware leerling – man of vrouw – plaatst eerst de Schepper in zichzelf als bron van liefde, wijsheid en waarheid. Daarna zoekt hij iemand die het best in staat is de band met God in stand te houden: hij kiest voor die persoon als partner om samen door het leven te gaan. Want iets in die persoon brengt hem dichter bij de Bron, hij is als een boodschapper die hem over de goddelijke wereld spreekt. Alleen op die voorwaarde zal hij zijn liefde nooit verliezen.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. VI

Observeer jezelf: wanneer je ontevreden bent over het leven en lijdt, zijn het meestal niet de materiële veranderingen die je in staat stellen je innerlijke toestand te verbeteren, maar veranderingen in je gedachten en gevoelens.                                                              

Uiteraard, als je lichamelijk pijn lijdt, heb je een fysieke remedie nodig. Als je een wond of een gebroken been hebt, zullen zelfs de beste gedachten en gevoelens je niet genezen en je evenmin van de pijn afhelpen. Voordat deze in de materie afdalen, om een verbetering teweeg te brengen, is veel tijd nodig. Maar gedachten en gevoelens kunnen je helpen het leed beter te verdragen, want zij werken toch in op het fysieke lichaam. Harmonieuze gedachten en gevoelens beïnvloeden de bloedsomloop en zuiveren het bloed, en als het bloed zuiver is, draagt het gemakkelijker bij aan de gezondheid van het organisme. Zelfs wonden genezen beter en vlugger!

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. IX