Veel spiritualisten begaan de vergissing te geloven dat hun leven onmiddellijk zal veranderen, zodra zij de weg van het goede en van het licht hebben gekozen. Innerlijk kan hun leven inderdaad getransformeerd worden, maar zij hoeven zich geen illusies te maken: deze incarnatie zal bestaan uit veel leed, uit het betalen en vereffenen van rekeningen, want ze moeten de schulden van het verleden aanzuiveren. Zij zullen slechts vrij zijn, nadat ze hun schulden eerlijk betaald hebben.                                                                             

En ook jij zult slechts vrij zijn nadat je je schulden hebt betaald. Wanneer je moeilijkheden of beproevingen doorstaat, moet je dus niet in opstand komen of instorten, maar ze goed proberen te doorstaan met het besef dat ze noodzakelijk zijn en dat ze je niet mogen beletten je toekomst verder op te bouwen.

Zie ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202

   

Om zich te kunnen afstemmen op het goddelijk model, waarvan hij een weerspiegeling is, moet de mens de wet van de affiniteit kennen. Wat zegt deze wet? Veronderstel dat je twee stemvorken bezit die op dezelfde golflengte zijn afgestemd. Als je een van beide laat trillen, zal de andere ook beginnen te trillen zonder haar aan te raken. Dat noemt men resonantie. Als je bijgevolg je geest doet trillen, zal de kosmische Geest antwoorden. Als je je ziel laat vibreren, zal de Universele Ziel antwoorden, enz. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren: de kosmische Geest of de universele Ziel vibreren en omdat je geest of je ziel ermee overeenstemt, vibreren zij ook en ontvangen zij hun boodschappen. Ofwel is de kosmische Intelligentie bezig met het verspreiden van bepaalde ideeën en kennis, en je intellect dat erop afgestemd is, ontvangt ze.                          

Zo word je werkelijk een zoon of dochter van God: door te weten hoe je met je geest, je ziel, je verstand, je hart en je wil, overeenkomstige krachten in het universum kunt raken.

Zie ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. II

Spreek over politiek, geïnspireerd door edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid, en heel weinig mensen zullen je volgen. Maar spreek hun over de mogelijkheid anderen te verdringen en zich meester te maken van hun plaats of hun rijkdom, en je zult een menigte volk achter je krijgen. Vergeef me, maar om die reden zullen mensen nog moeten lijden, er is geen andere uitleg. Op een dag zullen zij, dankzij al dat leed, misschien begrijpen wat ze moeten zoeken. Je zult zeggen dat ik wreed ben...                                              

Nee, deze woorden maken mij ongelukkig, maar mensen hebben het nodig te lijden om tot inzicht te komen. Het bewijs? Wanneer zich aan hen een gezant van de Hemel voorstelt, die hen zou kunnen verlichten en helpen, luisteren zij dan naar hem? Nee, en zij stoppen niet alleen hun oren dicht, maar zij sluiten hem op, ze verbranden of kruisigen hem. Maar wanneer een monster komt dat hen zal doen lijden, ontvangen zij het met open armen en brengen ze het aan de macht, zodat ze dat monster alle mogelijkheden geven, om hen te vernietigen. Je ziet dus dat mensen wel degelijk moeten lijden, om uiteindelijk te begrijpen naar wie ze dienen te luisteren en wie zij dienen te volgen.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. VIII

Vele ongemakken en kwellingen komen van de zichtbare of onzichtbare banden die je hebt gesmeed. Ja, deze kwestie is het overdenken waard: de aard van de banden die je bent aangegaan in dit leven of in een vorig leven. Daar vind je alle verklaringen voor je huidige toestand. Als je water wilt verwarmen in een elektrische ketel, of een ventilator aanzetten, steek je de stekker in het stopcontact, dat wil zeggen je maakt contact en het toestel begint te werken. Als je de stroom onderbreekt, stopt het toestel met werken. Iedereen doet en ziet deze dingen, maar hoeveel mensen kunnen dit verschijnsel interpreteren in hun leven? Bewust of onbewust treed je iedere dag in contact met mensen, onzichtbare entiteiten, de natuur en heel het universum, en de kwestie van die banden is fundamenteel. Daarom is het belangrijk dat je de banden die je gesmeed hebt met alle schepselen opnieuw bekijkt, om na te gaan welke goed zijn om in stand te houden of zelfs te versterken en welke slecht zijn om ze te verbreken. En bestudeer ook de nieuwe banden die je met andere schepselen kunt smeden.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, verzameld werk deel 13, hst. VII

Bij een mens tellen in de eerste plaats zijn morele kwaliteiten. Als hij juist redeneert en zich weet te beheersen, mag hem wat dan ook overkomen, voorspoed of tegenspoed, het zal goed zijn voor hem. Wanneer iemand in het dagelijks leven bijvoorbeeld plots een groot fortuin erft of een schitterend huwelijk aangaat, zegt iedereen: ‘O! Wat een geluk, wat een meevaller!’ Alleen de wijzen bestuderen eerst de mentaliteit van die persoon voor zij zich uitspreken. Als hij wispelturig, egoïstisch of zwak is, beklagen zij hem: ‘Wat een ongeluk, zeggen zij, want met zo’n temperament... hoe hoger die persoon geklommen is, hoe vreselijker zijn val zal zijn: hij zal gebroken zijn.’ En over iemand anders, die door iedereen beklaagd wordt, omdat hij alles verloren heeft, zijn fortuin, zijn eer, zijn reputatie, zal een wijze soms zeggen: ‘Die persoon is sterk, hij bezit een verheven ideaal en zal daarom in staat zijn dat verlies te transformeren in spirituele rijkdom.’

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. III, X, XI