De sleutel, de sleutel bij uitstek, is altijd wakker te zijn... zelfs als je slaapt! Ja, wakker. Waarom staat er: ‘Waak en bid’? Zelfs spiritualisten hebben dit nog niet begrepen. Waarom waakzaam zijn? Het is toch veel aangenamer zich over te geven aan mentale en fysieke luiheid! Zo zie je waarom mensen niet vooruitgaan, ondanks het universum dat voor hen is uitgestald, ondanks de sterren en de zon, ondanks alle boeken en alle grote Meesters die er zijn om hen te onderrichten. Mensen slapen en doen niets anders dan slapen.                   

Wees voortaan dus waakzaam en zeg: ‘Ik moet oppassen dat ik mij niet overbelast. Of het nu gaat om voedsel, gedachten of gevoelens, ik moet de lichtste en stralendste elementen kiezen, om er mijn hersenen, mijn hart en mijn longen mee op te bouwen. Zo zal ik altijd actief zijn, zelfs tijdens mijn slaap.’ Ja, want er bestaan twee soorten slaap. Als men heeft geleerd waakzaam te zijn, blijft men wakker zelfs tijdens de slaap. Hoewel men ingeslapen is, hoort, begrijpt en handelt men aan de overzijde.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, Stani reeks, nº 3, deel II, hst. 1 en 4

Wanneer je erin slaagt enkele minuten in totale vrede te leven, worden alle krachten, alle entiteiten in jou die zich nog nooit hebben kunnen openbaren, vrijgemaakt en op dat ogenblik kun je over hen beschikken. Zolang je in wanorde en onrust leeft, blijven deze krachten verlamd.        

Een virtuoos moet een stuk uitvoeren, een student moet een examen afleggen of een koorddanser moet over een touw lopen: als niet al hun energie aanwezig is, geconcentreerd en in harmonie, zal die virtuoos valse noten spelen, de student stamelen en mislukken in zijn examen, de koorddanser vallen en zijn nek breken. Want zodra een storing, een wanklank binnensluipt, laten de innerlijke krachten los, worden zij versnipperd en wordt de mens niet meer gesteund. Dit soort ervaringen heb je al duizend keer meegemaakt, maar heb je er al eens bij stilgestaan om er een ruimere conclusie uit te trekken, die heel je leven omvat?

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. IX-XIII

Nabootsing is een aangeboren neiging van de mens. De vraag is alleen wie men wil nabootsen. Mannen en vrouwen die roem en succes hebben geoogst, die fortuin hebben gemaakt... Men weet niet wie men als voorbeeld moet nemen en men weet vooral niet hoe belangrijk die kwestie van het voorbeeld is voor het psychische leven.                              

Je hebt een vriend die je vaak ziet. Welnu, die contacten blijven niet zonder gevolg: zelfs zonder het te beseffen, ontvang je iets van zijn deugden en gebreken. Dat gaat altijd zo, het is een wet. Waarom zou je dan niet beslissen met diegene om te gaan die voor jou de meest fantastische vriend kan zijn, de zon? Door iedere dag in bewondering te staan voor haar schoonheid, haar doorzichtigheid, haar macht, voor heel het leven dat uit haar opwelt, zul je geleidelijk merken dat er grote veranderingen in jou plaatsvinden: iets begint anders te vibreren en je wordt lichter, warmer, levendiger. Als je dus een heilzame invloed wilt uitoefenen op de anderen, moet je iedere dag contact hebben met de zon, om enkele stralen, enkele deeltjes van haar te ontvangen, die jij daarna om je heen kunt verspreiden.

Zie ook ‘Op weg naar een zonnebeschaving’, Izvor 201, hst. VIII

God heeft aan de materie de traagheid gegeven en aan de geest de beweeglijkheid, en de mens werd op de grens van beide geplaatst; uitwendig is hij omhuld door materie, en innerlijk wordt hij bezield door de geest. Hij ontvangt dus een dubbele invloed: nu eens stimuleert de geest hem, dan weer wil de materie hem verlammen en opslokken.     

Dus moet de mens altijd vechten en als hij niet intelligent is, als hij niet schrander is, geeft hij zich over aan de inertie en wordt hij als het stilstaande water van een dampend moeras, waarin het krioelt van allerlei ongedierte. Dat overkomt allen bij wie de materie overheerst: zij doen geen enkel spiritueel, goddelijk werk, en zij vallen stil. De leerling daarentegen is degene die in zich de deuren opent voor de geest en hem alle mogelijkheden geeft om zich te openbaren. En de geest die op dat ogenblik koning wordt, begint alles te harmoniseren, te verlevendigen en te verlichten.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel XI

Iemand zoekt me op en vraagt me: ‘Waarom ben ik ongelukkig? Waarom heb ik geen succes?’ Ik antwoord hem: ‘Dat komt heel eenvoudig, omdat je geen liefde hebt. – Hoezo? Geen liefde? – Luister, als je liefde zou hebben, zou niets je kunnen weerstaan, want als je liefde hebt, blijf je niet inactief zonder iets te ondernemen. – Maar ik ben ziek. – Inderdaad, omdat je geen liefde hebt. – Maar wat is het verband? – Indien je liefde zou hebben voor de gezondheid, zou deze al lang gekomen zijn. Als je ziek bent, betekent het dat je niet echt van gezondheid houdt. Dat is het antwoord.’                                                                

Wanneer je liefde hebt voor wat goed en mooi is, en dag en nacht met deze liefde leeft, zal geen enkele kracht in het universum je kunnen weerstaan. Want er gaat niets boven de liefde: het is de liefde die de wereld heeft geschapen en alle krachten gehoorzamen aan de liefde.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227 (regels 25, 96, 110, 133, 134).