Dagtekst 27 januari 2022

Indien mannen en vrouwen de uitingen van hun liefde wisten te doseren, zouden zij eeuwig van elkaar kunnen houden. In plaats daarvan beginnen zij elkaar onmiddellijk te bestoken met blikken, glimlachjes, zoenen, enz., en korte tijd later houden zij niet meer van elkaar.  

Om heel hun leven goede relaties met elkaar te onderhouden, moeten zij matigheid in acht nemen. Anders kunnen de goede relaties niet blijven duren, zelfs niet met de beste mensen ter wereld. Zij gaan op den duur uit elkaar, want zij hebben overdreven: zij hebben te veel gegeten, hun maag is overladen en zij verwerpen elkaar. Het is nodig de psychologische subtiliteiten te kennen, om een vriendschap, een liefde in stand te houden.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. IV

Dagtekst 26 januari 2022

De leerling die geen vertrouwen heeft in zijn Meester, die niet voelt dat alle lessen die hij krijgt, bijdragen tot zijn welzijn, sluit door deze houding voor zichzelf de weg van de evolutie af. Uiteraard zal niet de Meester hem bestraffen, maar het leven. Want in de spirituele wereld bestaan grenzen die men alleen onder bepaalde voorwaarden mag overschrijden.      

De leerling vraagt, of men hem de wetten en de wonderen van de hogere regionen, met de lichtende wezens die er wonen, hun functie en hun werk, openbaart. Dat is goed, maar hoe kunnen de bewoners van die gebieden zich aan hem vertonen, als hij het niet waardig is? Om dit waardig te zijn, moet hij tenminste zijn fouten en gebreken erkennen, opdat hij ze zou kunnen verbeteren.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. VI

Dagtekst 24 januari 2022

Het broederlijke leven is een rijkdom, want iedereen brengt met zijn gezicht, ogen, stem en gedachten iets levendigs, iets warms mee en daaraan kunnen allen zich laven. Indien je zou weten hoe je die zegeningen kunt ontvangen, zul je zoveel liefde aantrekken vanwege iedereen, dat je in de wolken zult zijn. Wie houdt je tegen? ‘Maar... mijn vrouw of mijn man zullen jaloers zijn, zij zullen mij niet toestaan de liefde van iemand anders te ontvangen...’ Je begrijpt me verkeerd, het gaat niet om de liefde van een vrouw of een man, maar om de liefde van alle menselijke wezens. Wat kan men je dan verwijten? Er is geen reden tot jaloersheid, want iedereen zal deze liefde ontvangen... ook je partner!

Maar mensen weten niet hoe te leven, zij trekken zich ergens terug in een uithoek en menen dat de kwestie is opgelost. Nee, ze weten niet wat het echte leven is. Het echte leven is het broederlijke leven dat verbonden is met heel het universum.

Zie ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. VIII en IX

Dagtekst 25 januari 2022

Door meditatie, door contemplatie kun je alle subtiele elementen aantrekken, die overvloedig verspreid zijn in de ruimte. Je kunt erover beschikken, er zijn geen verboden of grenzen, want deze bevinden zich enkel in de mens, wanneer hij niet sterk, niet zuiver noch intelligent is. Maar in werkelijkheid is alles aanwezig en voor hem beschikbaar, op voorwaarde dat hij moeite doet om het te bereiken. God deelt alles uit, niemand is edelmoediger dan Hij. Het leven is overal: in het water, in de bomen, de stenen en vooral in de lucht en in de zon. Maar de mens sterft, omdat hij zijn organisme niet heeft kunnen wennen aan het opnemen van dat leven, om zich te voeden en te verlevendigen.                   

God is rechtvaardig en groot, Hij heeft nooit gezegd dat de rijkdommen bestemd waren voor de een en niet voor de ander; maar als je niets doet om ze te verwerven, is God niet verantwoordelijk. Studeer dus en oefen je, anders zul je nog gedurende vele incarnaties even arm en ellendig blijven, en God blijven beschuldigen.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel IX.3

Dagtekst 23 januari 2022

Volgens de Inwijdingswetenschap is inspiratie niets anders dan een contact met een kracht, een intelligentie, een entiteit of een stroming van een hogere natuur. Dat contact stelt ons in staat zaken te doen waartoe wijzelf gewoonlijk niet in staat zijn. Iemand wil spreken, maar hij vindt zijn woorden niet, hij is verlegen en begint te stamelen. Maar plots komt er iets in hem, een licht, een stroming en hij geeft zich eraan over: hij hoeft zelfs niet meer naar zijn woorden te zoeken, zij komen vanzelf, en wel in die mate dat hij ernaar luistert alsof hij iemand anders hoort spreken, en hij is de eerste die verbaasd is.

Voor kunstenaars geldt hetzelfde. Waar komt die inspiratie vandaan? Wie is die aanwezigheid in de mens, die weet waar de materialen te vinden zijn, hoe de elementen moeten verzameld en gecombineerd worden, om vormen en uitdrukkingen te scheppen?... De mens zelf is niet zo erg bekwaam om geniale, goddelijke creaties tot stand te brengen, maar als hij zich kan voorbereiden door een innerlijk werk van zuivering en verheffing, kan hij bezocht worden door geëvolueerde zielen die hem zullen inspireren.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 2