Het huwelijk, het ware huwelijk, zoals de grootste Ingewijden het altijd begrepen hebben, is een vereniging van de twee principes, mannelijk en vrouwelijk, geest en materie, een werk van de geest op de materie, om volmaakt leven geboren te laten worden.                

Materie is ondoorzichtig, traag, vormeloos en de geest gaat erop af om haar levend, lichtend en expressief te maken. De geest daarentegen is zo subtiel en ongrijpbaar dat hij behoefte heeft aan materie, om vaster en concreter te worden. Wanneer de geest erin geslaagd is de materie subtieler te maken en wanneer de materie erin geslaagd is de geest te condenseren, realiseren zij een eenheid, een buitengewone fusie, en dat is het ware huwelijk.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. II en III

Drink als je kou hebt gevat, in plaats van allerhande pillen te gaan slikken, enkele koppen heel warm water en neem ook voetbaden, zo heet mogelijk, om te zweten en de gifstoffen uit te scheiden. Zo genees je. Temeer omdat het nemen van een warm voetbad inwerkt op je zonnevlecht (de voeten zijn ermee verbonden), die op haar beurt zal inwerken op het gehele organisme.               

Hoe vaak heb je al horen spreken over deze methodes, waarvan de doeltreffendheid werd beproefd! Maar jullie zijn koppig: bij de minste ongesteldheid slik je liever geneesmiddelen. ‘Twee of drie koppen heet water drinken, een voetbad nemen… ? Nee hoor, dat is te eenvoudig, dat is te goedkoop, dat kan niet werken!’ Nou, op dat punt vergis je je.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 204, hst. II, VII en IX

In het verleden kregen veel kunstenaars les in een Inwijdingsschool, waar men hen onthulde, hoe zij zich konden verheffen tot de hogere gebieden, om er vormen, kleuren en klanken op te vangen. Wanneer zij erin slaagden in hun kunstwerken uit te drukken wat zij ontvangen hadden tijdens hun meditaties en contemplaties, werkten deze kunstwerken in op de mensen die erdoor aangespoord werden dezelfde weg omhoog te nemen. Dat is trouwens de reden waarom deze scheppingen ons sedert eeuwen beïnvloeden.

Tegenwoordig verlaten kunstenaars de academie met allerhande diploma’s, maar zij kennen geen enkele esoterische wet en zij brouwen allerlei theorieën om uit te leggen dat hun abstracte kunst een filosofie, een gedachte bevat, die de menigte toch niet kan begrijpen. Je bekijkt een schilderij, je draait het in alle richtingen... Wat stelt het voor? Wat drukt het uit? Niets, dwaasheden, ongerijmdheden. De kunstenaars zelf weten niet wat kunst betekent, wat haar rol en haar roeping is. Nochtans is het eenvoudig en het kan samengevat worden in enkele woorden: de opdracht van de kunst is, de mensen te laten terugkeren naar hun hemelse vaderland.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223

Iemand komt me raad vragen voor zijn gezondheid: hij heeft alle dokters geraadpleegd, alle medicijnen geprobeerd, maar er treedt geen enkele verbetering op. Ik zeg hem: ‘Aangezien je alles geprobeerd hebt en niets helpt, moet je eens een remedie proberen, waaraan je niet gedacht hebt. Breng je iedere dag in harmonie met de sublieme schepselen van het universum, en zeg hun: ‘Ik houd van jullie, ik kom met jullie overeen, ik wens de wil van God te volbrengen...’ En langzamerhand zul je een verbetering voelen.

Mensen zijn ziek, omdat zij iets verstoord hebben in de innerlijke orde die de natuur in hen heeft aangebracht. En daarom krijgen zij lessen: om te leren de harmonie te herstellen. Want heel het universum zingt deze harmonie en wie haar niet eerbiedigt, wordt gebroken.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. II en III

Mensen hebben hun vijf zintuigen zo geperfectioneerd dat zij zich inbeelden dat ze alles zullen weten, alles zullen kennen. En het is waar dat ze veel weten, maar de activiteit van de vijf zintuigen slorpt al hun psychische energie op en er blijft niets over om andere waarnemingsvermogens te ontwikkelen. Te veel andere gewaarwordingen!

Meer en meer gaan mensen op zoek naar sterke prikkels: zien, horen, proeven, zich amuseren, ruziemaken, roepen... Zij beelden zich in dat dit het echte leven is. Nee, het is er slechts een deel van. Men voelt dat men leeft, inderdaad, maar het is een vorm van leven die het echte leven verbergt! Men zoekt het leven altijd te laag... terwijl men het in de hoogte moet zoeken. Wie erin slaagt dat te begrijpen, zal moeite doen om veel gewaarwordingen die het echte begrip, het echte inzicht verhinderen, uit te sluiten. Hij zal trachten zich met de gedachte te verheffen om gewaarwordingen te hebben van een andere aard en kwaliteit, die hem binnenleiden in de pracht van de spirituele wereld.