Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 28 november 2022

De hoogmoedige is een mens die zich inbeeldt dat hij van niets of niemand afhankelijk is, net zoals een lamp die zou beweren dat zij licht geeft en daarbij vergeet dat de stroom aan haar geleverd wordt door de elektriciteitscentrale.

Een nederig mens daarentegen weet dat hij geen afgescheiden wezen is, dat niets van hem afhangt en dat hij geen kracht, noch licht, noch wijsheid zal bezitten als hij niet met de Hemel verbonden blijft. Hij voelt zichzelf een schakel in een oneindige keten, een geleider van kosmische energie die van zeer ver komt en die via hem naar de andere mensen stroomt. Een nederig mens is een vallei, bevloeid met water dat van de bergtoppen stroomt, om de vlakte vruchtbaar te maken. Hij ontvangt bruisende krachten van het gebergte en zo kent hij overvloed. Terwijl de hoogmoedige die gelooft dat hij alleen van zichzelf afhangt, de oorsprong van de stroom die zich via hem openbaart, vergeet en uiteindelijk – vroeg of laat –alles verliest. Men heeft heel de rijkdom van de nederigheid nog niet begrepen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. XI


© 2018 - 2022 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl