Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 25 december 2022

Wanneer de ziel en de geest zich met elkaar verenigen, brengen zij een kiem ter wereld die het vertrekpunt is van een nieuw bewustzijn. Dat bewustzijn openbaart zich als een innerlijk licht dat de duisternis verjaagt; als een warmte die zo intens is dat je je nooit eenzaam voelt, zelfs als heel de wereld je in de steek laat; als een overvloedig leven dat jij doet opwellen overal waar je voeten je dragen. En dat bewustzijn wordt ook vergezeld van een toevloed aan krachten die je wijdt aan de opbouw en realisatie van het Koninkrijk van God; ook van een vreugde, een buitengewone blijdschap zich verbonden te voelen met heel het universum, met alle geëvolueerde zielen, en deel uit te maken van die onmetelijkheid ... En tenslotte de zekerheid dat niemand je die vreugde kan ontnemen.   

In India noemt men die toestand het boeddhisch bewustzijn, en bij de christenen noemt men dit de geboorte van Christus.

Zie ook ‘U bent Goden’, Synopsis I, deel IX. 1 en 2


© 2018 - 2022 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl