Dagtekst Prosveta Nederland

Dagtekst Prosveta Nederland

Uitgeverij Prosveta Nederland

publicaties van en over Omraam Mikhaël Aïvanhov

-

newsletter_hero-3.jpg

Dagtekst 8 januari 2023

Stijg, ja stijg altijd hoger, het is je recht en niemand kan je dit beletten; het is immers het enige absolute recht dat God aan al zijn schepselen heeft gegeven. En als je stijgt, dat wil zeggen als je erin slaagt een zwakheid, een verleiding of een gebrek te overwinnen, en zelfs te transformeren en te benutten, vaardigt de Hemel automatisch bevelen uit. Hij beveelt dat een entiteit je komt helpen, dat jou een geschiktheid(vermogen) wordt toegekend, dat een omstandigheid in je leven zal veranderen. Maar hoe en wanneer, daarover hoef je niet bezorgd te zijn. Jij dient je enkel bezig te houden met één zaak: je verheffen en nog deze of gene hindernis, obstakel of moeilijkheid overwinnen. Al het overige zal vanzelf naar jou toekomen.

Zie ook Op weg naar een zonnebeschaving, reeks Izvor nr.201, hst. III.


© 2018 - 2023 Uitgeverij Prosveta Nederland

Je ontvangt deze mail, omdat je daarvoor op onze website bent ingeschreven. Je kunt je op elk moment Uitschrijven door op deze link te klikken. Geeft je email software problemen met het lezen van de Dagtekst, dan kun je ook de online versie bekijken.

Uitgeverij Prosveta Nederland

www.prosveta.nl